سوالات متداول

کدوم رنگ بهترین رنگه؟

در واقع حد و مرز مشخصی برای بهترین رنگ وجود نداره! بهترین رنگ اونیه که شما دوسشتش داشته باشید و از بودن در اون فضا لذت ببرید، حتی اگر با قیمت پایینی اجرا شده باشد.

Comments are closed.