سوالات متداول

نحوه ارجاع کار و محاسبه قیمت نقاشی ساختمان به چه شکله؟

وقتی شما درخواستتان را برای خدمات نقاشی در سامانه کارچی‌داری یا بصورت تلفنی ثبت کردید. کارشناس ما با شما تماس گرفته و درباره هزینه نقاشی و سایر شرایط فنی با شما صحبت خواهد کرد. پس از توافق بر سر قیمت، کارشناس مربوطه جزء در مواردی که ابزاری خریداری کرده باشد، یا حجم کار بیشتر شده باشد، حق درخواست مبلغی بیشتر از مبلغ توافق شده را نخواهد داشت.

Comments are closed.